Thông báo kết quả đăng ký lại hợp đồng theo mẫu của Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài – Dự án Phu Tai Residence

Ngày 30/05/2022, Sở Công Thương Bình Định đã có Thông báo số 67/TB-SCT về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu (đăng ký lại) của Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài đăng ký lại hợp đồng theo mẫu đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung cư  theo quy định tại Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP cho Dự án Phu Tai Residence, nội dung cụ thể như sau:

Thông tin về doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4101512322

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà Phú Tài, Số 278 đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Lĩnh vực đăng ký: Mua bán căn hộ chung cư.

Hợp đồng theo mẫu của Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài đã hoàn thành thủ tục đăng ký lại được đăng tải tại đây

Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài lưu ý Quý khách hàng trước khi thực hiện giao kết hợp đồng mua bán căn hộ chung cư cần:

– Thứ nhất, Các khách hàng mua bán căn hộ sau ngày 30/05/2022 sẽ sử dụng Hợp đồng theo mẫu mới.

– Thứ hai, Các khách hàng đã ký hợp đồng trước ngày 30/05/2022 sẽ vẫn giữ nguyên Hợp đồng cũ.

– Thứ ba, nếu phát hiện có sai xót, chỉnh sửa khác với Hợp đồng mẫu, Khách hàng báo ngay cho hotline của Công ty: 0902 958595