DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN QUẢN TRỊ TẠI HỘI NGHỊ CHUNG CƯ PHU TAI RESIDENCE LẦN ĐẦU

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ PHU TAI RESIDENCE
Qúy khách hàng vui lòng mở tài liệu đính kèm phía dưới để xem thông tin ứng cử viên: