TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CHUNG CƯ PHU TAI RESIDENCE LẦN ĐẦU

DỰ THẢO QUY CHẾ HỌP HỘI NGHỊ TÒA NHÀ CHUNG CƯ PHU TAI RESIDENCE
Qúy khách vui lòng mở tài liệu đính kèm phía dưới để xem thông tin hội nghị:

1. DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NCC

2. DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU BAN QUẢN TRỊ

3. DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN TRỊ

4. DỰ THẢO QUY CHẾ THU, CHI TÀI CHÍNH

5.1 NỘI QUY TÒA NHÀ

5.2 NỘI QUY BÃI ĐỖ XE TẦNG HẦM

5.3 NỘI QUY PHÒNG RÁC

6. KẾ HOẠCH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG